Revisorsenteret Mandal ble startet i 2005 og er i lokalisert i Mandal sentrum. Selskapet har stor kompetanse innenfor vårt fagområde; Regnskap og revisjon. Vi hjelper både små og store bedrifter og organisasjoner med alt fra revisjon og regnskapsføring til omorganiseringer, selvangivelser, stiftelser med mer.

I dag er vi to ansatte i Revisorsenteret Mandal. Vi er statsautorisert revisor, siviløkonom/MBA og autoriserte regnskapsførere. Til sammen har vi 50 års erfaring i faget.